Kurs Java

Angular / React / Vue.js

Tu jesteś
Java - Mapa kariery Tu jesteś 11 Javascript 12 Typescript 13 Angular / React / Vue.js 14 Aplikacja Webowa / Mikroserwisy
[FULLSTACK]
StartAPPa
Thymeleaf / JSP + JSTL
Te rozwiązania pozwalają na układanie
fragmentów HTML-a po stronie serwera.
Wspierają takie zagadnienia jak
iteracyjne generowanie wielu elementów
widoku oraz potrafią współpracować
ze Spring MVC, przez co są ciekawą
alternatywą dla frontendu odseparowanego
od Springa i działającego po stronie
przeglądarki (tak jak w Angularze)
Co ciekawe Thymeleaf można stosować
również razem z Angularem czy Reactem.
jQuery
Przystanek Fullstack
Zanim pojawił się Typescript i Angular,
programowanie kodu działającego po
stronie przeglądarki wykonywane było
najczęściej za pomocą jQuery.
Obecnie jQuery jest używane w starych
systemach oraz służy jako dodatkowe
wsparcie dla Angulara oraz Typescriptu.
Niemniej, zgodnie z dobrymi praktykami,
nie zaleca się mieszania tych rozwiązań.
W dziedzinie tworzenia interfejsów użytkownika, Angular, React i Vue.js stanowią trzy filary, na których opierają się nowoczesne aplikacje webowe. W tym artykule zgłębimy ich kluczowe aspekty i zastosowania, które czynią je niezbędnymi narzędziami w arsenale każdego nowoczesnego dewelopera frontendu.

Angular

Angular, stworzony przez Google, jest jednym z najbardziej znanych i używanych frameworków do tworzenia aplikacji internetowych. Od swojego debiutu jako AngularJS, przeszedł gruntowną ewolucję, aby stać się prostszy, szybszy i bardziej wydajny. Jego popularność wśród deweloperów i firm nieustannie rośnie, dzięki czemu znajduje zastosowanie w projektach o różnych skalach i złożoności.
Angular to open-source'owy framework do tworzenia dynamicznych aplikacji webowych. Pozwala na tworzenie aplikacji w modelu Single Page Application (SPA), co oznacza, że większość pracy (w tym renderowanie) odbywa się po stronie klienta, czyli w przeglądarce użytkownika. W porównaniu do innych frameworków, takich jak React czy Vue.js, Angular wyróżnia się kompletnością – oferuje szereg narzędzi i gotowych rozwiązań, które pozwalają szybko rozwijać zaawansowane aplikacje.

Architektura Angulara

Kluczową cechą Angulara jest jego modułowość i architektura oparta na komponentach. Każda aplikacja Angularowa składa się z wielu komponentów, które współpracują ze sobą, tworząc spójny interfejs użytkownika. Framework ten stosuje również wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection), co ułatwia zarządzanie zależnościami między różnymi częściami aplikacji. Podstawowe elementy Angulara obejmują moduły, komponenty, serwisy i dyrektywy, każdy z nich odgrywa specyficzną rolę w strukturze aplikacji.

Tworzenie Aplikacji w Angularze

Proces tworzenia aplikacji w Angularze rozpoczyna się od zainstalowania środowiska Angular CLI, narzędzia command-line, które umożliwia łatwe tworzenie, zarządzanie i testowanie aplikacji. Przykładowy komponent aplikacji może zawierać szablon HTML, logikę w TypeScript oraz opcjonalnie styl CSS. Angular CLI automatyzuje wiele procesów, takich jak kompilacja, testowanie i wdrożenie aplikacji.

Zaawansowane Funkcje Angulara

Angular oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji, takich jak Routing, Formularze, HTTP Communication, i wiele innych. Routing pozwala na nawigację między różnymi widokami i komponentami w aplikacji. Mechanizmy formularzy ułatwiają zbieranie i walidację danych wejściowych użytkownika. Komunikacja HTTP umożliwia interakcje z zewnętrznymi API i serwerami backendowymi. Dodatkowo, Angular wspiera reaktywne programowanie z użyciem RxJS, co pozwala na efektywne zarządzanie asynchronicznymi danymi i zdarzeniami.

Popularne narzędzia: Angular CLI, Angular Material, NgRx

React

React, stworzony przez Facebook, zyskał ogromną popularność wśród deweloperów na całym świecie jako jeden z najbardziej efektywnych i elastycznych frameworków do tworzenia interfejsów użytkownika. Jego skoncentrowanie na komponentach, wydajność i wszechstronność sprawiają, że jest on wyborem wielu programistów i firm do budowy zarówno małych, jak i dużych aplikacji webowych.
React to deklaratywny, efektywny i elastyczny framework JavaScript służący do budowy interfejsów użytkownika. Pozwala deweloperom na tworzenie dużych aplikacji, które mogą zmieniać dane bez konieczności przeładowywania strony. Główną zaletą Reacta jest jego skupienie na komponentach, co umożliwia łatwe zarządzanie stanem i właściwościami w aplikacji.

Komponenty w React

Każdy interfejs użytkownika zbudowany w React jest złożony z komponentów. Komponenty te mogą być proste jak przyciski i pola tekstowe, albo złożone, obejmujące całe sekcje strony. React zachęca do tworzenia ponownie używalnych komponentów, co zwiększa efektywność i spójność aplikacji.

Komponenty w Reakcie są wysoce deklaratywne. Oznacza to, że koncentrują się na "co" ma być wyświetlone, a nie "jak" to osiągnąć. Deklaratywność Reacta sprawia, że kod jest zwykle bardziej zrozumiały i łatwiejszy do debugowania.

JSX: Połączenie JavaScript i HTML

React używa JSX, który jest rozszerzeniem składni JavaScript. Pozwala to na pisanie kodu komponentów, który wygląda jak mieszanka HTML i JavaScript. Jest to zazwyczaj bardziej intuicyjne dla deweloperów znających HTML i JavaScript, ponieważ mogą oni tworzyć interfejs użytkownika w sposób, który przypomina zwykłe tworzenie stron internetowych.

Wirtualny DOM

React utrzymuje lekką reprezentację struktury DOM w pamięci, znaną jako wirtualny DOM. Gdy stan aplikacji ulega zmianie, React najpierw dokonuje zmian w wirtualnym DOM-ie. Następnie, za pomocą algorytmu różnicowania (ang. diffing algorithm), React porównuje aktualny wirtualny DOM z jego poprzednią wersją, identyfikuje różnice i aktualizuje tylko te części prawdziwego DOM-u, które faktycznie uległy zmianie. Ten proces minimalizuje manipulacje w prawdziwym DOM-ie, które są kosztowne pod względem wydajności, co sprawia, że React jest wydajny, zwłaszcza w aplikacjach z dużą ilością dynamicznych zmian danych.

Popularne narzędzia: Create React App, Redux, Next.js

Vue.js

Vue.js, stworzony przez Evana You, zyskał popularność jako jeden z najbardziej przyjaznych i elastycznych frameworków JavaScript do budowania interfejsów użytkownika. Jego łatwość nauki, reaktywność i wszechstronność sprawiają, że jest on wybierany zarówno przez początkujących, jak i doświadczonych programistów. Vue łączy najlepsze cechy Angulara i Reacta, oferując jednocześnie unikalne funkcje.
Vue.js to progresywny framework JavaScript używany do budowania interfejsów użytkownika i jednostronicowych aplikacji (SPA). Jego główną zaletą jest prostota i elastyczność, co pozwala na szybkie tworzenie dynamicznych aplikacji webowych. Vue charakteryzuje się łatwym wdrożeniem, co czyni go świetnym wyborem szczególnie dla małych projektów.

Reaktywność i deklaratywność

Vue.js wykorzystuje reaktywny system do aktualizowania widoku w odpowiedzi na zmiany danych. Jest to realizowane przez system reaktywnych getterów i setterów. Podobnie jak w React, Vue stosuje deklaratywną składnię, co ułatwia zrozumienie i zarządzanie kodem.

Składnia i komponenty

Vue używa pojedynczych plików komponentów (Single-File Components, SFC), które zawierają HTML, JavaScript i CSS w jednym pliku. To ułatwia zarządzanie i organizację kodu. Składnia szablonów Vue jest podobna do HTML, co sprawia, że jest ona łatwa do nauczenia i intuicyjna dla programistów znających HTML i JavaScript.

System Dyrektyw

Vue.js wprowadza dyrektywy, takie jak v-if, v-for, v-model, które umożliwiają dodawanie logiki do szablonów w prosty i zwięzły sposób. Dyrektywy te ułatwiają manipulację DOM i zarządzanie interakcjami użytkownika bez potrzeby pisania dodatkowego JavaScriptu.

Vue.js jest potężnym, a zarazem elastycznym narzędziem do tworzenia nowoczesnych aplikacji webowych. Jego intuicyjna składnia, reaktywność i progresywny charakter sprawiają, że jest on łatwy do nauki dla nowych programistów, a jednocześnie wystarczająco potężny dla zaawansowanych aplikacji. Dzięki połączeniu najlepszych cech Angulara i Reacta oraz dodaniu własnych unikalnych rozwiązań, Vue.js stanowi atrakcyjną opcję dla szerokiego spektrum projektów webowych.

Popularne narzędzia: Vue CLI, Nuxt.js, Vuetify

Angular vs React vs Vue.js

Każdy z tych frameworków ma swoje unikalne mocne strony i ograniczenia, dlatego wybór najlepszego rozwiązania zależy od wymagań konkretnego projektu, zespołu deweloperskiego i osobistych preferencji. Przyjrzyjmy się zatem mocnym i słabym stronom omawianych rozwiązań.

Angular — Mocne strony
 • Kompletność — Angular jest kompletnym frameworkiem, oferującym szeroki zestaw funkcjonalności 'out-of-the-box', w tym routing, formularze, HTTP klienty.
 • Wstrzykiwanie zależności — Ułatwia zarządzanie zależnościami i współdzielenie funkcjonalności między różnymi częściami aplikacji.
 • TypeScript — Używa TypeScript, co zapewnia lepsze wsparcie dla dużych aplikacji poprzez statyczną analizę kodu i silną typizację.
Angular — Słabe strony
 • Krzywa nauki — Może być trudniejszy w nauce dla nowych deweloperów ze względu na swoją złożoność i bogactwo funkcji.
 • Wydajność — Większe i bardziej złożone aplikacje mogą cierpieć na problemy z wydajnością.
 • Rozmiar — Większy rozmiar frameworka może wpływać na czas ładowania aplikacji.
React — Mocne strony
 • Wirtualny DOM — Oferuje wysoką wydajność, zwłaszcza w aplikacjach z intensywnymi aktualizacjami UI.
 • Elastyczność — Może być używany z różnymi bibliotekami i narzędziami, co pozwala na dużą elastyczność w projektowaniu aplikacji.
 • Skupienie na UI — Specjalizuje się w budowaniu interfejsów użytkownika, co czyni go idealnym do tworzenia złożonych interfejsów.
React — Słabe strony
 • Tylko biblioteka UI — Wymaga dodatkowych narzędzi i bibliotek do pełnej funkcjonalności (np. routing, zarządzanie stanem).
 • Zarządzanie stanem — Zarządzanie stanem w dużych aplikacjach może być skomplikowane i wymagać użycia dodatkowych bibliotek jak Redux.
 • JSX — Użycie JSX może być dla niektórych deweloperów mniej intuicyjne i wymagać okresu adaptacji.
Vue.js — Mocne strony
 • Łatwość nauki — Prosta i zrozumiała składnia, co czyni go dostępnym dla początkujących.
 • Elastyczność — Możliwość łatwego integrowania z istniejącymi projektami oraz używania stopniowo w większych aplikacjach.
 • Dyrektywy — Umożliwiają łatwe manipulowanie DOM i dodawanie reaktywności do aplikacji.
 • Lekki — Mały rozmiar i szybkie czasy ładowania, zwłaszcza w prostych aplikacjach.
Vue.js — Słabe strony
 • Ryzyko fragmentacji — Elastyczność Vue może prowadzić do różnych podejść w obrębie jednej aplikacji, co może utrudniać utrzymanie i rozwój.
 • Wsparcie dla dużych aplikacji — Mimo że Vue jest odpowiedni dla szerokiego zakresu aplikacji, może nie być jeszcze tak dojrzały jak Angular lub React dla niektórych zastosowań w dużych przedsięwzięciach korporacyjnych.
 • Mniejsza społeczność: — Rozwijająca się społeczność Vue jest ciągle mniejsza niż React-a czy Angular-a, co może wpływać na dostępność zasobów i wsparcia.
Autor: Jarek Klimas
Data: 05 grudnia 2023
Labele:Backend, Poziom podstawowy, Java Linki:
https://angular.io
https://cli.angular.io
https://material.angular.io
https://ngrx.io

https://react.dev
https://create-react-app.dev
https://react-redux.js.org
https://nextjs.org

https://vuejs.org
https://vuex.vuejs.org

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE