Spring Framework - Spring MVC

Spring Web MVC, potocznie zwany jako Spring MVC to potężny framework webowy stanowiący jedną ze składowych całego Spring Framework-a. W zasadzie nie było by w tym żadnej przesady gdybyśmy powiedzieli, że aby w pełni wyczerpać temat Spring-a MVC, powinniśmy tutaj napisać całkiem sporą książkę (oczywiście z obrazkami ;)).

Niemniej naszym celem jest przedstawienie wiedzy tak, aby zaprezentować najważniejsze i zarazem najczęściej używane elementy frameworka, a co za tym idzie, przekazać kluczową wiedzę, która umiejętnie wykorzystana pozwoli Wam na napisanie aplikacji webowej na wzór aplikacji StartAPPa. I właśnie w tym celu zapoznamy się teraz z najważniejszymi aspektami omawianego frameworka. Dodatkowo niektóre z poniższych punktów znajdują swoje rozwinięcie w innych podstronach naszego kursu. Niezwykle ważne jest aby odwiedzić wszystkie z nich.

Kluczowe funkcjonalności Spring MVC:
 • Dyspozytor Serwletu (DispatcherServlet)

  Zanim poznaliśmy Springa byliśmy przyzwyczajeni do tego, że w aplikacji webowej mamy do czynienia z wieloma serwletami, wydawało się to standardem. Od kiedy pojawił się Spring przekonaliśmy się, że aplikacje webowe można budować w oparciu o jeden serwlet wraz z jego "zarządcą" nazywanym dyspozytorem. DispatcherServlet, bo o nim mowa, udostępnia wspólny algorytm przetwarzania żądań, podczas gdy rzeczywistą pracę wykonuje konfigurowalny komponent delegatów. Zgodnie ze specyfikacją serwletów DispatcherServlet musi zostać zadeklarowany i zmapowany za pomocą konfiguracji Java bądź w pliku web.xml.

  I teraz uwaga! Korzystając ze Spring Boot-a z szablonem startowym spring-boot-starter-web nie musimy posiadać pliku web.xml, ani dodatkowej konfiguracji w Javie. Wystarczy, że dodamy spring-boot-starter-web do naszego projektu, a Spring sam będzie wiedział o co nam chodzi. Zgodnie z hasłem "Keep it simple". I to jest to co lubimy!
 • Mapowanie żądań (Request Mapping)

  Funkcjonalność umożliwia odwzorowanie żądań na konkretne metody kontrolerów. Bazową adnotacją jest tutaj @RequestMapping, która jeszcze do niedawna była powszechnie używana w projektach (nawet obecnie adnotacja ta ciągle jest potrzebna w niektórych przypadkach, ale o tym później). Wraz z wersją 4.3 Springa (Wersje Springa) wprowadzone zostały wygodniejsze w użyciu dedykowane adnotacje opakowujące @RequestMapping:
  • @GetMapping - obsługuje żądania wykonywane metodą GET
  • @PostMapping - obsługuje żądania wykonywane metodą POST
  • @PutMapping - obsługuje żądania wykonywane metodą PUT
  • @DeleteMapping - obsługuje żądania wykonywane metodą DELETE
  • @PatchMapping - obsługuje żądania wykonywane metodą PATCH
  Adnotacje te omawiamy nieco szerzej w artykule: Spring MVC - Mapowanie żądań HTTP
 • Metody obsługi żądań (Handler methods)

  Wspomniane wyżej adnotacje spowodują, że żądanie HTTP trafi do właściwej metody zdefiniowanej w odpowiednim kontrolerze. Natomiast w tym miejscu należy zadać pytanie co się dzieje dalej? Jak dobrać się do danych, które zostały wysłane w ramach żądania? Odpowiedź polega na przedstawieniu kilku innych elementów funkcjonujących w Springu, które wspierają programistę w uzyskiwaniu dostępu do danych. Mowa tu o adnotacjach, które możemy stosować w obrębie metod oznaczonych adnotacjami typu @RequestMapping i które można podzielić na dwie kategorie: argumenty metod oraz zwracane wartości metod. Oto najczęściej używane z nich:

  Argumenty metod
  • @RequestParam - obsługuje parametr typu query param (parametry nazwane w ścieżce: "?nazwa_parametru=wartosc")
  • @PathVariable - obsługuje parametr typu path param (poprzez szablonowe zmienne URI: "/{nazwa_zmiennej}")
  • @RequestBody - obsługuje body żądania (konwertuje zawartość body żądania HTTP do konkretnego typu argumentu metody)
  • @RequestPart - obsługuje obiekt "w częściach" (dostęp do części w ramach żądania multipart/form-data)

  Zwracane wartości metod
  • @ResponseBody - obsługuje body odpowiedzi (konwertuje typ argumentu do body odpowiedzi HTTP)
  Adnotacje te omawiamy szerzej w artykule: Spring MVC - Metody obsługi żądań HTTP
 • Obsługa wyjątków (Exceptions handling)

  Nie byłoby frameworka MVC bez obsługi błędów (tak jak nie byłoby projektów IT, gdyby dla każdego z nich nie działał dedykowany - choćby skromny - support team rozwiązujący zgłaszane problemy). Jakie zatem błędy mogą się pojawić na naszej drodze podczas pracy z aplikacją? W zasadzie dowolne. Od błędów natury programistycznej po błędy w interpretacji żądań, problemy z wysyłanymi parametrami, czy też np. z autentykacją w systemie, bądź autoryzacją w dostępie do jego zasobów.

  Wszystkie takie problematyczne sytuacje wypadało by obsłużyć i właśnie po to została stworzona w Springu adnotacja @ExceptionHandler, która służy do oznaczania metod odpowiedzialnych za odpowiednią obsługę błędów. Możemy definiować handlery per kontroler albo też zbiorczo dla grupy kontrolerów. O tym jednak już w następnym punkcie.
 • Porady dla kontrolerów (Controller Advice)

  Funkcjonalności takie jak np. obsługa błędów za pomocą annotacji @ExceptionHandler mogą być zrealizowane przekrojowo dla wszystkich (lub wybranych) kontrolerów w naszej aplikacji. Jeśli zatem chcemy wprowadzić jeden spójny model obsługi wyjątków dla całej aplikacji, to możemy w tym celu stworzyć klasę opisaną adnotacją @ControllerAdvice. Taka klasa pozwoli nam na zdefiniowanie metod opisanych adnotacją @ExceptionHandler, gdzie każda z tych metod będzie odpowiedzialna za dostarczenie odpowiedniej obsługi dla przechwytywanego typu wyjątku.
Nasza rekomendacja
W artykule wspomnieliśmy o tym, że nie potrzebujemy używać web.xml w naszych projektach. Trzeba jednak pamiętać, że czasem zdarzają się sytuacje, w których chcemy np. posiadać dynamiczną konfigurację w postaci takiego pliku, aby zmieniać coś bez potrzeby redeployowania aplikacji. Nic nie stoi więc na przeszkodzie abyśmy więc takiego pliku używali.

Dodatkowo warto wspomnieć, że używanie pliku web.xml może iść w parze z razem ze Spring Boot-em. Możemy budować projekt całkowicie oparty o Spring Boota, do którego na etapie wdrażania dołączamy odpowiednio skonfigurowany plik web.xml. Tak zresztą działa aplikacja StartAPPa i takie rozwiązanie zalecamy. Na etapie developmentu, Spring Boot zapewnia nam wiele uproszczeń i udogodnień (np. wbudowany Tomcat plus startery), a war który w ten sposób przygotowujemy możemy i tak później zdeployować w kontenerze aplikacji, np. na zewnętrznym Tomcacie.
Używamy w StartAPPa


Wszystkie kursy Spring oparte są u nas Spring Boota i zawierają szablon startowy spring-boot-starter-web, co powoduje, że z automatu otrzymujemy funkcjonalności frameworka Spring MVC. Wielokrotnie używamy adnotacji takich jak @GetMapping, @PostMapping, czy też @PathVariable itp... Za przykład niech posłuży tu choćby klasa ItemController:
@RestController
@Validated
@RequestMapping("/api/appaform/appaitems")
public class ItemController {

  public ItemController(ItemService appaItemService) {
    this.appaItemService = appaItemService;
  }

  @PostMapping
  public ResponseEntity saveOrUpdateAppaItem(
      @Valid @RequestPart ItemRequestDTO appaItemRequestDTO...) {

    ...
    
    return new ResponseEntity(new ItemIdResponseDTO(appaItemId), HttpStatus.OK);
  }

  @GetMapping
  public ResponseEntity> getAppaItems() {

    ...
    
    return new ResponseEntity>(appaItemResponseDTOs, HttpStatus.OK);
  }

  @GetMapping("/{id}")
  public ResponseEntity getAppaItem(@PathVariable Long id) {

    ...
    
    return new ResponseEntity(appaItemResponseDTO, HttpStatus.OK);
  }

}
Oczywiście, zgodnie z tym co pisaliśmy w bieżącym rozdziale, w każdym kursie znajdziecie również klasę zarządzającą obsługą wyjątków CustomExceptionHandler, która korzysta z porady @ControllerAdvice.
Linki
https://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-reference/web.html#mvc
http://spring.io/projects/spring-boot

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE