Projekty vs moduły

Kurs Springa postanowiliśmy rozpocząć od przedstawienia i rozwiązania pewnego problemu, który obserwujemy od dłuższego czasu wśród programistów i który pojawia się szczególnie często podczas rozmów kwalifikacyjnych. Otóż regularnie zdarza się, że na pytanie:
- "Jakie znasz moduły Spring Framework?"
odpowiadają:
- "Spring Boot, Spring Security..."
Natomiast na kolejne pytanie:
- "W takim razie jakie znasz projekty Springa?"
odpowiadają:
- "Spring Core, Spring MVC"
Zdarza się to również wśród całkiem dobrych programistów, którzy mają już na swoim koncie kilka projektów napisanych w pełni z użyciem Springa. Zacznijmy zatem od początku i wyjaśnijmy w czym tkwi problem, zapoznając się przy okazji z podstawowym podziałem platformy.
Najpierw Springa dzielimy na projekty, a dopiero później te projekty dzielimy na moduły (jeśli w ogóle jest co dzielić). W bieżącym rozdziale skupimy się na tym pierwszym (podstawowym) podziale. Jakie projekty wchodzą w skład najbardziej popularnej platformy (celowo ominęliśmy stwierdzenie framework) Java na świecie? Przedstawiamy to w postaci listy z krótkimi zajawkami na temat każdego z projektów. Z czasem będziemy rozwijać te opisy w osobnych rozdziałach i artykułach. Analizując listę zauważycie, że tłumaczymy dlaczego Spring Boot i Spring Security to nie moduły Spring Framework, a Spring MVC to nie projekt platformy jako takiej, tylko część samego Spring Frameworka.

Spring - lista projektów

 • Spring Boot
  Umożliwia szybkie tworzenie aplikacji gotowych do uruchomienia od ręki. Z ciekawszych rzeczy trzeba wspomnieć choćby o zestawach szablonów startowych oraz o wbudowanym kontenerze aplikacji web (np. Tomcat), dzięki czemu możemy taką aplikację uruchomić bez potrzeby stawiania własnego serwera.
 • Spring Framework
  Główna i najjaśniejsza gwiazda na firmamencie Springa. Fantastyczny projekt pozwalający na wygodne budowanie aplikacji webowych. To tutaj znajdziemy Spring Core, a w nim m.in: kontener IoC oraz wstrzykiwanie zależności (DI), opisywane szeroko w rozdziałach Wstrzykiwanie zależności - podstawy oraz Wstrzykiwanie zależności - rozszerzenie.

  Spring Framework zawiera w sobie również framework Spring MVC (Spring Framework - Spring MVC), którego popularności nie trzeba chyba nikomu przedstawiać.
  Projektowi Spring Framework poświęcamy osobny rozdział, do którego serdecznie zapraszamy już teraz (w końcu to z niego korzysta większość użytkowników Springa) - Spring Framework - Podstawowe funkcjonalności.
  Podkreślamy, że Spring Framework to jedynie jeden z projektów Springa, a nie Spring sam w sobie, stąd też we wstępie celowo użyliśmy słowa "platforma" zamiast "framework". Źródła problemu z konwencją nazewniczą należy szukać w początkach Springa, kiedy to istniał sam projekt Spring Framework i był potocznie nazywany Springiem. Wraz z rozbudową platformy zaczęły się pojawiać inne projekty i pojęcie platforma Springa uzyskało szersze znaczenie.
 • Spring Data
  Szeroki zbiór rozwiązań ułatwiających dostęp do danych zarówno relacyjnych jak i nie-relacyjnych. W ramach tego projektu rozwijane są moduły takie jak np. Spring Data JPA, opisywany w rozdziale: Spring Data JPA 1.x - Podstawowe funkcjonalności.
 • Spring Security
  Szalenie popularny projekt, który kompleksowo rozwiązuje różne zagadnienia dotyczące autentykacji oraz autoryzacji. Standardowo wykorzystywany w aplikacjach webowych.
 • Spring Cloud
  Królestwo systemów opartych na mikroserwisach. Zbudowane na Spring Boot i udostępniające szereg bibliotek ułatwiających pracę z mikroserwisami, np. load balancing, routing, czy rejestracja usług.
 • Spring Cloud Data Flow
  Usługa orkiestracji (orchestration service) zarządzająca synchronicznym i asynchronicznym wywoływaniem usług sieciowych (wraz z obsługą błędów oraz obsługą modyfikacji danych).
 • Spring Integration
  Wsparcie dla Enterprise Integration Patterns czyli wzorców integracyjnych klasy enterprise. Mamy tutaj choćby dostęp do kolejek RabbitMQ, czy też mechanizmu JMS, albo np. do funkjconalności WebServices typu REST i SOAP.
 • Spring Batch
  Wspiera przetwarzanie dużej ilości danych. Zawiera obsługę zatrzymywania, restartu lub ponawiania procesów, zarządzania nimi w transakcji i wiele innych ciekawych rozwiązań.
 • Spring HATEOAS
  Dostarcza API dla HATEOAS (Hypermedia As The Engine Of Application State).
 • Spring AMPQ
  Dostarcza wsparcie kluczowych założeń Springa dla rozwiązań powiadamiających typu AMPQ (Advanced Message Queuing Protocol)
 • Spring Mobile
  Ułatwia programowanie moblinych aplikacji webowych poprzez takie rozwiązania jak np. detekcja typu urządzenia mobilnego wysyłąjącego żądanie do aplikacji web.
 • Spring Web Flow
  Dostarcza rozwiązania umożliwijące tworzenie aplikacji webowych obsługujących przepływ danych wraz z kontrolą tego przepływu (zarządza procesem przechodzenia użytkownika z jednego stanu do innego zachowując wskazaną kolejność).
 • Spring Web Services
  Wspiera tworzenie webserviców typu SOAP (document-driven Web services).
 • Spring LDAP
  Upraszcza tworzenie aplikacji używających LDAP-a.
 • Spring Session
  Dostarcza API do zarządzania informacjami sesji użytkownika. Umożliwia integrację z HttpSession, WebSocket, WebSession.
Trzeba przyznać, że lista jest imponująca, a do tego to ciągle nie wszystkie projekty. Znajdziemy jeszcze takie jak, np: Spring For Android, Spring Kafka, Spring Social, Spring SCALA i wiele innych.
Nasza rekomendacja
Zalecamy aby w przypadku gdy mówimy o Springu jako o zbiorze projektów, używać pojęcia platforma i dopiero w ramach tej platformy wyróżniać projekt o nazwie Spring Framework.
Początkujących użytkowników Spring-a zachęcamy do zapoznania się z wyróżnionymi (pogrubionymi) tematami w pierwszej kolejności. Praktycznie każda aplikacja webowa stworzona z użyciem platformy Spring oparta jest w szczególności o Spring Framework, Spring Security oraz Spring Data JPA. Zatem chcąc efektywnie pracować w projektach informatycznych tworzonych z użyciem Springa należy te zagadnienia bardzo dobrze opanować.
Używamy w StartAPPa


Spring Boot, Spring Framework oraz Spring Data używamy oczywiście we wszystkich kursach związanych ze Springiem i aplikacjami webowymi. Spring Security znajduje się w kodzie źródłowym aplikacji z Kursu Aplikacji Web, a całe logowanie jest opisywane w rozdziałach Logowanie do aplikacji - Podstawy oraz Logowanie do aplikacji - Implementacja.
Linki
https://spring.io/projects
https://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Message_Queuing_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/HATEOAS

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE