Dyrektywy własne - Atrybut &

Atrybut funkcyjny jest atrybutem o nieco innej charakterystyce w porównaniu do atrybutów przedstawionych w poprzednich rozdziałach. Jego działanie polega na przekazaniu do dyrektywy funkcji, której uruchomienie spowoduje wykonanie kodu znajdującego się w komponencie nadrzędnym. Korzystając z tego atrybutu możemy więc sterować zachowaniem komponentu nadrzędnego (parenta) z poziomu komponentu podrzędnego (dyrektywy), co daje nam całkiem nowe możliwości w kontekście przetwarzania danych w aplikacji.

Atrybut dopasowujący '&' oraz '&attr'

Atrybuty są do siebie podobne na wzór tego jak podobne są do siebie atrybuty '=' i '=attr' oraz '@' i '@attr'. Dokładniej rzecz ujmując różnica pomiędzy nimi polega na tym, że w przypadku atrybutu '&attr' podajmy inną nazwę dla atrybutu, a inną nazwę określamy w ramach dyrektywy. Pozostałe funkcjonalności pozostają bez zmian, stąd też skupimy się tutaj na przedstawieniu ich działania korzystając tylko i wyłącznie z atrybutu '&'.

Wiemy już, ze atrybut '&' pozwala nam na przekazanie funkcji do dyrektywy, aby w ten sposób dać możliwość uruchomienia funkcji komponentu nadrzędnego z poziomu komonentu podrzędnego, czyli właśnie z tej dyrektywy. Uruchamiając funkcję możemy dodatkowo przekazać parametry do jej ciała, co pozwala nam na jeszcze większą interakcję z danymi znajdującymi się w komponencie parenta (zarządzanego przez kontroler).

Tworzymy więc kontroler z naszą funkcją:
angular.module('appa.form').controller('AppaFormCategoriesCtrl', [ '$scope', function($scope) {

  $scope.showItemInfo = function(message) {
    alert(message);
  }
  
} ]); 
a wraz z nim dyrektywę z atrybutem &:
angular.module('appa.form').directive('appaFormCategories', function() {
  
  return {
    scope: {
      somefunc: '&'
    },
    restric t : "E",
    templateUrl : 'appaform/appa-item-form/categories/appa-form-categories.html'
  };
  
});
Następnie w ramach HTML-a dyrektywy możemy odwołać się do naszej funkcji, tak jak w poniższym fragmencie:
<a href ng-click="somefunc({message:'Na każdej stronie jest widocznych 10 itemów.'})">Show item info!</a>
Teraz aby takie rozwiązanie zadziałało, musimy podać w naszym atrybucie somefunc nazwę funkcji przygotowanej w kontrolerze:
<appa-form-categories somefunc="showItemInfo(message)"></appa-form-categories>
W rezultacie dyrektywa pojawi się w przeglądarce w postaci HTML-a zawierającego link "Show item info!", którego kliknięcie wywoła funkcję w kontrolerze (wyświetlającą alert box).

W tym przykładzie ciało funkcji wykonuje banalną operację wyświetlenia komunikatu, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby funkcja ta wykonywała bardziej zaawansowane operacje. Mogłaby np. modyfikować dane przechowywane w kontrolerze w postaci listy. W takim przypadku dodawanie lub usuwanie obiektu z tej listy wykonywane byłoby z poziomu dyrektywy.
Nasza rekomendacja
Funkcjonalność, którą otrzymujemy dzięki atrybutom funkcyjnym jest naprawdę potężnym narzędziem, które z jednej strony daje nam duże możliwości w kontekście pracy z danymi na wielu poziomach, a z drugiej powoduje że jego użycie może stać się niebezpieczne jeśli chodzi o zachowanie kontroli nad algorytmami w aplikacji.

Nadmierne korzystanie z atrybutów funkcyjnych doprowadza bardzo często do bałaganu w aplikacji, gdyż zmieniając kod dyrektywy bardzo łatwo jest wpłynąć na zmianę komponentu, do którego ta dyrektywa została wstawiona. Jeśli do tego owa dyrektywa jest używana w wielu miejscach w aplikacji to kłopot gotowy. Warto więc po takich zmianach poświęcić trochę czasu na dodatkowe testy.

W naszych projektach atrybutu funkcyjnego używamy relatywnie rzadko. Przydaje się on na przykład w trakcie tworzenia dyrektyw zwracających do kontrolera dane, które ten kontroler zbiera i wykorzystuje później w szerszym kontekście. Wtedy część zbierania danych może być wykonywana na różne sposoby, przez różne dyrektywy, w wyniku czego kontroler nie musi zajmować się pobieraniem danych oraz ich aktualizacją. Skupia się jedynie na ich przetwarzaniu.
Używamy w StartAPPa


Atrybutu funkcyjnego nie używamy w naszych kursach, dlatego też podaliśmy tutaj pełny i nieskomplikowany przykład użycia takiego atrybutu. Możecie go w łatwy sposób podpiąć do dowolonego modułu ściągniętego w ramach kursów, co pozwoli Wam przetestować go w praktyce oraz umożliwi dalsze ćwiczenia w ramach tego tematu.
Linki
https://docs.angularjs.org/api/ng/service/$compile#directive-definition-object

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE