Kurs Java

Apache Tomcat

W świecie programowania Java, Apache Tomcat stanowi kluczowy komponent dla wielu aplikacji webowych. Jako lekki serwer aplikacji (kontener aplikacji web), Tomcat jest szeroko wykorzystywany w rozwoju aplikacji Spring, oferując łatwość w konfiguracji oraz efektywne zarządzanie aplikacjami serwerowymi. Oto przegląd tego, jak możesz wykorzystać Tomcata, aby zwiększyć swoją efektywność jako programista Java.

Czym jest Tomcat?

Apache Tomcat to darmowy (otwarte źródła) serwer aplikacji Java Servlet, który umożliwia uruchamianie aplikacji webowych zbudowanych przy użyciu technologii Java Servlet i JavaServer Pages (JSP). Dzięki swojej lekkości i łatwości konfiguracji, Tomcat jest popularnym wyborem dla rozwoju i testowania aplikacji webowych w Java.
Appa Notka. Spring Framework intensywnie wykorzystuje servlety do obsługi żądań HTTP, co czyni Tomcata odpowiednim do uruchamiania aplikacji Spring. W aplikacjach webowych opartych na frameworku Spring, DispatcherServlet pełni kluczową rolę jako główny servlet, który kieruje żądania do odpowiednich kontrolerów. DispatcherServlet jest integralną częścią Spring MVC, podsystemu Springa do budowania aplikacji webowych.

Instalacja

Najlepszym miejscem do pobrania Apache Tomcata jest bezpośrednio z oficjalnej strony internetowej. Najnowsze wersje Tomcata dostępne są do pobrania na stronie https://tomcat.apache.org. Strona ta oferuje różne wersje Tomcata, zapewniając dostęp do oficjalnych i stabilnych wydań.

Instalacja Apache Tomcata rozpoczyna się od pobrania odpowiedniej wersji z oficjalnej strony. Po pobraniu należy rozpakować archiwum w wybranej lokalizacji. Ważne jest, aby upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest odpowiednia wersja Java Development Kit (JDK), ponieważ Tomcat wykorzystuje Javę do działania.

Po rozpakowaniu, konfiguracja Tomcata odbywa się poprzez edytowanie plików w folderze conf, gdzie można ustawić porty oraz inne opcje serwera. Następnie, Tomcat jest uruchamiany za pomocą skryptów w folderze bin. Warto pamiętać o sprawdzeniu zabezpieczeń i dostosowaniu ustawień w zależności od potrzeb użytkowania Tomcata.

Konfiguracja

Główny plik konfiguracyjny Tomcata to server.xml znajdujący się we wspomnianym katalogu conf.
W tym pliku możesz dokonać kluczowych ustawień dotyczących działania serwera, takich jak konfiguracja portów, na których serwer będzie nasłuchiwał żądań. Jest to również miejsce, gdzie definiuje się parametry połączeń, w tym konfiguracje dla połączeń SSL czy dopasowanie timeoutów. Ustawienia te są istotne, zwłaszcza gdy planujesz zaangażować Tomcata do bardziej zaawansowanych scenariuszy użytkowania lub gdy wymagana jest szczególna optymalizacja wydajności i bezpieczeństwa serwera.

Wdrażanie Aplikacji (Deployment)

Aplikacje webowe mogą być wdrażane w Tomcat poprzez umieszczenie pliku WAR (Web Application Archive) w katalogu webapps. Plik WAR zawiera skompilowany kod aplikacji, zasoby, biblioteki i pliki konfiguracyjne. Po umieszczeniu pliku WAR w katalogu webapps, Tomcat automatycznie wykrywa nową aplikację i przystępuje do jej wdrożenia.
Proces ten obejmuje rozpakowanie archiwum WAR, skonfigurowanie aplikacji zgodnie z zawartymi w niej plikami konfiguracyjnymi i uruchomienie aplikacji. Dzięki temu podejściu, wdrażanie aplikacji na serwerze Tomcat jest szybkie i nie wymaga dodatkowych narzędzi ani skomplikowanej konfiguracji!

Konfiguracja Kontekstu

Konfiguracja kontekstu w Apache Tomcat odgrywa ważną rolę w zarządzaniu ustawieniami specyficznymi dla poszczególnych aplikacji webowych. Pliki context.xml są używane do definiowania takich parametrów jak połączenia z bazą danych, parametry środowiska oraz inne ustawienia związane z daną aplikacją.

W każdym pliku context.xml, można skonfigurować różne zasoby, takie jak źródła danych (DataSource) dla połączeń JDBC, menedżery sesji JNDI oraz inne elementy niezbędne do prawidłowego działania aplikacji. Plik context.xml umożliwia oddzielenie konfiguracji aplikacji od globalnych ustawień serwera, co ułatwia zarządzanie i utrzymanie aplikacji w środowisku Tomcata.
Appa Notka. W przypadku wdrażania aplikacji opartej na Spring Boot na serwerze Tomcat, zazwyczaj nie musisz manualnie konfigurować pliku context.xml. Spring Boot zapewnia własną, automatyczną konfigurację, która obejmuje większość aspektów wymaganych do uruchomienia aplikacji, w tym zarządzanie połączeniami z bazą danych i innymi zasobami.

Logowanie

Tomcat oferuje konfigurowalne opcje logowania, które są istotne dla monitorowania i debugowania aplikacji. Logowanie jest kluczowym elementem do monitorowania działania serwera i aplikacji, a także do identyfikacji oraz rozwiązywania problemów.

Tomcat używa Juli (Apache Commons Logging) jako swojego domyślnego frameworka do logowania. Konfiguracja logowania odbywa się głównie poprzez pliki w katalogu conf, takie jak logging.properties, gdzie można określić poziomy logowania dla różnych komponentów serwera oraz miejsca zapisu plików logów.

Możliwość dostosowania logowania w Tomcat umożliwia administratorom i programistom detaliczne śledzenie zdarzeń, błędów i informacji operacyjnych, co jest nieocenione w codziennej pracy z aplikacjami i serwerem. Dzięki temu można szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości i optymalizować działanie aplikacji.
Appa Notka. W przypadku aplikacji Spring Boot, konfiguracja logowania Tomcata jest mniej istotna, ponieważ Spring Boot oferuje własny, zaawansowany system logowania. Spring Boot domyślnie korzysta ze Spring Logging, które jest oparte na popularnych bibliotekach jak np. Logback.

Plik catalina.out

Plik catalina.out znajdujący się w katalogu logs jest centralnym miejscem, w którym zbierane są logi serwera. Jest to standardowy plik wyjściowy, do którego Tomcat przekierowuje swoje standardowe wyjście (stdout) i standardowe błędy (stderr). Plik ten zawiera ważne informacje dotyczące uruchomienia serwera, wyjątków, błędów oraz innych komunikatów logowania.

W przypadku problemów z aplikacją lub samym serwerem, catalina.out często jest pierwszym miejscem, do którego administratorzy i programiści sięgają w poszukiwaniu informacji na temat tego, co mogło pójść nie tak. Monitoring i regularne przeglądanie tego pliku to ważny aspekt zarządzania i utrzymania serwera Tomcat.

Jeśli masz aplikację Spring Boot, która jest uruchamiana jako samodzielny plik JAR, wówczas nie będziesz bezpośrednio korzystać z pliku catalina.out. Spring Boot używa własnego systemu logowania, a logi są zarządzane inaczej niż w standardowym środowisku Tomcata.

Jednak jeśli Twoja aplikacja Spring Boot jest wdrażana na zewnętrznym serwerze Tomcat jako plik WAR, wówczas logi Tomcata, w tym catalina.out, mogą zawierać ważne informacje dotyczące działania serwera i aplikacji, w tym błędy na poziomie serwera, które nie są przechwytywane przez system logowania Spring Boot.

Plik web.xml

Plik web.xml to plik konfiguracyjny używany w aplikacjach webowych Java, w tym w tych uruchamianych na serwerze Apache Tomcat. Jest to centralny plik deskryptora wdrożenia aplikacji, w którym definiuje się różne aspekty aplikacji, takie jak parametry konfiguracyjne, definicje servletów, mapowania URL, ustawienia sesji, filtry i listenery. Plik ten umożliwia programistom precyzyjne zarządzanie zachowaniem aplikacji, routingiem i przetwarzaniem żądań w ramach kontenera servletów, takiego jak Tomcat.

W przypadku aplikacji Spring Boot, plik web.xml zazwyczaj nie jest potrzebny. Spring Boot używa podejścia "konwencja nad konfiguracją" i automatycznie konfiguruje większość aspektów aplikacji, w tym te, które tradycyjnie byłyby zarządzane przez web.xml. W Spring Boot konfiguracja, tak jak definicje servletów, filtrów i listenerów, może być realizowana programowo lub za pomocą właściwości w plikach application.properties lub application.yml. Dzięki temu plik web.xml staje się zbędny w większości projektów opartych na Spring Boot.

Plik web.xml może być nadal potrzebny w aplikacjach Spring Boot w pewnych specyficznych przypadkach, na przykład:
  • Integracja ze starszymi technologiami — Jeśli aplikacja Spring Boot musi być zintegrowana z starszymi technologiami lub bibliotekami, które wymagają konkretnych ustawień w web.xml, niezwiązanych bezpośrednio z naszą aplikacją Spring Boot.
  • Specyficzne ustawienia serwera — W niektórych zaawansowanych lub niestandardowych konfiguracjach serwera, które nie są obsługiwane bezpośrednio przez Spring Boot.
  • Wymagania wdrożeniowe — W niektórych środowiskach produkcyjnych, gdzie wymagane są szczegółowe konfiguracje bezpieczeństwa lub inne specyficzne ustawienia serwera, które są najlepiej zarządzane przez web.xml.
Przykładowy web.xml zdefiniowany na serwerze Tomcat:

Integracja ze Spring Boot

Integracja Apache Tomcata ze Spring Boot jest znaczącym ułatwieniem dla programistów Java, pozwalając na szybkie i efektywne tworzenie aplikacji webowych. Spring Boot automatycznie konfiguruje wbudowany serwer Tomcat, mocno ograniczając konieczność manualnej konfiguracji serwera i upraszczając proces wdrażania aplikacji.

Taka integracja umożliwia tworzenie samodzielnych aplikacji, które mogą być uruchamiane bezpośrednio, ułatwiając rozwój, testowanie oraz wdrażanie. Dodatkowo, Spring Boot oferuje elastyczność, umożliwiając również wdrażanie aplikacji jako tradycyjnego pliku WAR na zewnętrznym serwerze Tomcat, co jest przydatne w bardziej złożonych środowiskach produkcyjnych.

Tomcat w praktyce

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę o Apache Tomcat, polecam dwa wartościowe materiały. Pierwszy z nich koncentruje się na tym, jak pracować z Apache Tomcat w środowisku IntelliJ IDEA Ultimate, oferując praktyczne wskazówki krok po kroku, które pomogą Ci sprawnie uruchomić serwer w tym popularnym środowisku programistycznym.
Appa Notka. Analizujemy kolejne kursy na Udemy, wykorzystując nasze doświadczenie zawodowe do oceny ich efektywności i popularności wśród uczestników. Z dużym zaangażowaniem selekcjonujemy te, które naszym zdaniem są najbardziej efektywne i jednocześnie cieszą się uznaniem uczestników.

Poniższy kurs "Learn Jenkins from a DevOps Guru" jest efektem tej głębokiej analizy i prezentuje idealne połączenie wysokiej jakości edukacyjnej z aktualnymi trendami i wymaganiami rynkowymi. Kurs stanowi obszerne źródło wiedzy na temat Tomcata, obejmujące wszystko, od podstaw po zaawansowane techniki konfiguracji i zarządzania. Około 10 000 kursantów, ocena bliska 5.0!

Dlaczego Tomcat?

Używanie Tomcata nawet w profesjonalnych rozwiązaniach ma kilka istotnych zalet:
  • Lekkość i Wydajność — Tomcat jest znany z lekkości i wysokiej wydajności, co jest kluczowe w środowiskach produkcyjnych, gdzie zasoby są cenne.
  • Elastyczność i Konfigurowalność — Dzięki szerokiej gamie opcji konfiguracyjnych, Tomcat można dostosować do specyficznych potrzeb aplikacji i środowiska.
  • Silna społeczność i wsparcie — Jako projekt Apache, Tomcat posiada silne wsparcie społeczności i jest regularnie aktualizowany, co zapewnia bezpieczeństwo i nowoczesność rozwiązań.
  • Kompatybilność z technologiami JEE — Tomcat wspiera wiele technologii Java Enterprise Edition, co czyni go dobrym wyborem dla złożonych aplikacji korporacyjnych.
  • Prostota wdrożenia — Łatwość wdrażania aplikacji, zarówno w trybie deweloperskim, jak i produkcyjnym, sprawia, że Tomcat jest atrakcyjny dla wielu organizacji.
Na zakończenie dodam jeszcze ciekawostkę z własnego doświadczenia projektowego. Otóż spośród ostatnich dziesięciu projektów, które zrealizowałem, w ośmiu z nich to właśnie Apache Tomcat był serwerem aplikacyjnym. Sprawdził sie znakomicie.
Zdjęcie autora
Autor: Jarek Klimas
Data: 19 listopada 2023
Labele: Backend, Podstawowy, Java
Linki:
https://tomcat.apache.org
Tomcat in IntelliJ IDEA Ultimate
The Ultimate Apache Tomcat Training Course: All In One

Stale się rozwijamy, a więc bądź na bieżąco!
Na ten adres będziemy przesyłać informacje o ważniejszych aktualizacjach, a także o nowych materiałach pojawiających się na stronie.
Polub nas na Facebooku:
Nasi partnerzy: stackshare
Javappa to również profesjonalne usługi programistyczne oparte o technologie JAVA. Jeśli chesz nawiązać z nami kontakt w celu uzyskania doradztwa bądź stworzenia aplikacji webowej powinieneś poznać nasze doświadczenia.
Kliknij O nas .


Pozycjonowanie stron: Grupa TENSE